Zwaluw
Dromen over zwaluwen is een voorbode van vrede en huiselijke harmonie. Een gewonde of dode zwaluw voorspelt droevigheid.