Zolder
Dromen dat u zich op zolder bevindt voorspelt dat u plannen zult ontwikkelen die niet ten uitvoer zullen worden gebracht. Als een jonge vrouw droomt dat zij op zolder slaapt zal zij ontevreden worden binnen haar huidige werkkring.