Zeehaven
Dromen dat u een bezoek brengt aan een zeehaven voorspelt dat u in de gelegenheid gesteld zult worden om te reizen en kennis te vergaren, maar iemand zal protest aantekenen tegen uw voorgenomen reis.