Zee
Dromen dat u de zee hoort voorspelt dat u verplicht zult worden een lusteloos leven te leiden waar weinig plaats is voor liefde en kameraadschap. Dromen over de zee voorspellen meestal verwachtingen; terwijl men geniet van maatschappelijk plezier, zal er een behoefte zijn aan een meer diepgaande invulling van het leven. Als een jonge vrouw droomt dat zij zich met haar geliefde op zee bevindt is dat een teken dat haar verwachtingen zullen uitkomen en dat het plezier tijdens het huwelijk grote hoogten zal bereiken.