Zaagsel
Dromen over zaagsel voorspelt ernstige fouten waaruit huiselijke onenigheid zal voortkomen.