Woordenboek
Dromen dat u een woordenboek raadpleegt geeft aan dat u te veel waarde toekent aan de mening en voorstellen van anderen en die te vaak laat prevaleren boven uw eigen opvattingen. Door vast te houden aan uw eigen inzicht zal het u voor de wind gaan.