Wijsheid
Dromen dat u de wijsheid in pacht heeft geeft aan dat u onder moeilijke omstandigheden zich ergens sterk voor zult maken en dat u tegenslagen zult weten te pareren. Als u in een droom denkt over te weinig wijsheid te beschikken geeft dat aan dat u uw aandacht aan de verkeerde zaken besteedt.