Wieden
Dromen dat u aan het wieden bent geeft aan dat u moeite zult hebben om iets af te ronden; iets wat u in aanzien zal doen stijgen. Als anderen wieden zult u bevreesd zijn dat tegenstanders uw plannen zullen verhinderen.