Wervelwind
Dromen dat u zich in het gebied bevindt waar een wervelwind waait voorspelt dat u veranderingen te wachten staan die veel verlies en calamiteiten met zich meedragen. Als een jonge vrouw droomt dat zij wordt gevangen door een wervelwind en dat zij moeite heeft haar rokken niet te laten opwaaien, is dat een teken dat zij een geheime liefde zal hebben en met afschuw vervuld zal zijn als zij verneemt dat haar naam hierdoor bezoedeld raakt. De kans dat zij te schande gemaakt wordt is groot.