Weer
Dromen over het weer voorspelt schommelende tendensen van het geluk. Het gaat u steeds meer voor de wind totdat u plotseling geconfronteerd wordt met twijfel en tegenvallers. Te dromen dat u het weerbericht leest geeft aan dat u na langdurige overwegingen een andere woning zult betrekken, hetgeen u voordeel zal opleveren. Het in een droom zien van een windroos voorspelt een verslechtering van de omgang met familieleden. Als gezinsleden het weer proberen te be´nvloeden voorspelt dit onenigheid en tegenvallende resultaten.