Weelderigheid
Als een jonge vrouw droomt dat zij in een feeŽrieke weelderigheid leeft zal zij worden bedrogen en slechts korte tijd in luxe leven, en later terugvallen in armoede en schande. Als jonge vrouwen dromen plezier te maken in een weelderige omgeving zullen zij bij het ontwaken teleurgesteld worden, omdat hetgeen zij dromen wordt ingegeven door een rijke fantasie waar praktische aspecten geen rol in spelen. Jonge vrouwen zouden eigenlijk niet moeten dagdromen, maar in wakkere toestand op energieke wijze goede gedachten en idealen nastreven, zodat zij tijdens het slapen voldoende rust krijgen.