Waden
Dromen dat u aan het waden bent in helder water voorspelt dat u zult deelnemen aan een buitengewoon plezierige aangelegenheid. Als het water troebel is loopt uw gezondheid gevaar of staat u iets vervelends te wachten. Als u kinderen door helder water ziet waden is dit een goed voorteken; u zult zakelijke vooruitgang boeken. Als een jonge vrouw droomt door helder water te waden zal een hartenwens in vervulling gaan.