Vrolijk
Dromen dat u zich vrolijk voelt en geniet van de aanwezigheid van anderen voorspelt dat er genoegen zal voortkomen uit de goedgemanierdheid van kinderen en gunstige zakelijke ontwikkelingen. Als de vrolijkheid wordt onderbroken zult u te maken krijgen met zorgen die uw toekomst kunnen be´nvloeden.