Vogelnest
Een leeg vogelnestje voorspelt somberheid en een slechte toekomst. Als er eieren in het nest liggen, zullen alle beslissingen tot een bevredigend resultaat leiden. Als er jongen in het nest zitten is dit een voorbode van verre reizen en goede zaken. Als de jongen zijn verlaten zal angst voortkomen uit uw eigen handelingen.