Vlees
Als een vrouw droomt over rauw vlees zal zij tegenwerking ervaren bij het bereiken van haar doel. Als zij gebraden vlees ziet zullen anderen het doel bereiken waarvoor zij zich heeft ingezet.