Vissen
Dromen dat u een vis vangt is een goed voorteken; als u geen beet krijgt betekent dat juist het tegenovergestelde.