Videocamera
Dromen dat u een videocamera gebruikt voorspelt dat belangrijke en interessante ontwikkelingen zullen plaatsvinden die uw leven structureel zullen be´nvloeden.