Verzorgen
Als een vrouw droomt haar baby te verzorgen voorspelt dit een prettige werkkring. Een jonge vrouw die in een droom andermans kind verzorgt kan er op rekenen dat zij een eervolle en vertrouwde positie zal bekleden. Als een man droomt dat zijn vrouw hun kind verzorgt voorspelt dit harmonie.

Copyright (c) Uitgeverij Elmar, Rijswijk
Bron: Elmars Dromen Encyclopedie