Verwonding
Dromen dat u een verwonding oploopt voorspelt dat u geplaagd zult worden door een ongelukkige samenloop van omstandigheden.