Verrader
Dromen over een verrader voorspelt dat tegenstanders samenspannen om u schade te berokkenen. Als u droomt te worden uitgemaakt voor verrader, of er een te zijn, zult u minder plezier beleven dan u verwachtte.