Verheerlijking
Dromen over de verheerlijking van Christus voorspelt dat vertrouwen in de mensheid u zal helpen in hoger aanzien te komen. Vanuit deze positie kunt u zich wijden aan de zorg voor minderbedeelden en vluchtelingen. Dromen dat u zelf verheerlijkt wordt wijst erop dat u door eerlijke en prominente personen zult worden gesteund in uw opvattingen.