Verering
Dromen dat u verering nastreeft voorspelt dat u een eervolle functie zult bekleden. Als u iemand vereert zult u bewust afstand doen van iets waardevols in de hoop daar beter van te worden.