Veer
Het dromen over veren die om u heen neerdwarrelen voorspelt dat u gemakkelijk door het leven zal gaan. Het zien van de veren van een adelaar betekent dat hetgeen u nastreeft gerealiseerd zal worden. Het zien van kippenveren voorspelt ergernis. Als u droomt dat u ganzen- of eendenveren koopt of verkoopt voorspelt dat vlijt en voorspoed. Dromen over zwarte veren voorspelt teleurstellingen en ongelukkige liefdes. Als een vrouw droomt van struisvogelveren betekent dat dat zij sociaal op een hoger plan zal komen, maar de manier waarop is bedenkelijk.