Afdeling16
Dromen dat u iets boven u ziet hangen dat op het punt staat naar beneden te vallen voorspelt gevaar. Als u door het voorwerp geraakt wordt wachten u mislukking of plotselinge teleurstellingen; als het voorwerp u net mist zult u ternauwernood geldgebrek kunnen voorkomen. Als het voorwerp boven u echter toch vastzit en niet kan vallen, zal uw situatie na dreigende tegenslagen verbeteren.