Uitvinder
Dromen over een uitvinder voorspelt dat u binnenkort iets unieks zult bereiken waardoor u in hoog aanzien komt. Droomt u dat u iets uitvindt, of interesse toont in een uitvinding, dan zal het u voor de wind gaan.