Uitschelden
Dromen dat u iemand uitscheldt geeft aan dat het u minder goed zal gaan en dat u zakelijk verlies zult lijden. Dromen dat u uitgescholden wordt voorspelt dat u te maken zult krijgen met de vijandschap van anderen. Als een jonge vrouw droomt dat zij anderen hoort schelden zal zij te maken krijgen met jaloezie. Als zij zelf scheldt zal zij onverwachte tegenslagen ervaren en later spijt hebben dat zij haar vrienden onheus heeft bejegend.