Uitlenen
Dromen dat u geld uitleent voorspelt moeilijkheden bij het afbetalen van schulden, en onplezierige persoonlijke omstandigheden. Het uitlenen van voorwerpen voorspelt armoede door vrijgevigheid. Als u weigert iets uit te lenen zult u voeling houden met de nieuwste ontwikkelingen en bij vrienden in hoog aanzien komen te staan. Als anderen aanbieden u geld of een voorwerp te lenen wachten u voorspoed en hechte vriendschap.