Uil
Als u in een droom het geroep van een uil hoort, wordt u gewaarschuwd voor de dood die snel volgt op gezondheid en plezier. Er dienen voorzorgsmaatregelen te worden genomen om hier niet aan ten prooi te vallen. Slechte tijdingen zullen zich na deze droom zeker aandienen. Het zien van een dode uil voorspelt dat u of een ander ternauwernood ontsnapt aan een ernstige ziekte of de dood. Het zien van een uil voorspelt dat u in gevaar bent door het toedoen van uw tegenstanders.