Toverformule
Dromen dat u een toverformule gebruikt voorspelt ruzie tussen echtgenoten of beminden. Als u anderen een toverformule hoort herhalen zal een vriendschap worden ontbonden.