Tolk
Dromen over een tolk voorspelt dat u iets zult ondernemen wat geen winst oplevert.