Tol
Dromen over een tol voorspelt dat u te maken zult krijgen met moeilijkheden. Het zien van een tol geeft aan dat bepaalde vriendschappen u schade zullen berokkenen. Het in een droom zien van een draaiende tol voorspelt dat u veel tijd zult besteden aan kinderlijke genoegens.