Timmerman
Het in een droom zien van werkende timmerlieden voorspelt dat u op eerzame wijze rijkdom zult vergaren, maar dat dit ten koste zal gaan van uw vrije tijd.