Teugels
Dromen over een teugel en bit symboliseert medezeggenschap in aangelegenheden waar veel aandacht aan besteed dient te worden, wat op den duur zijn vruchten zal afwerpen, zij het dat dit ten koste gaat van de vrijblijvendheid. Als de teugels oud en versleten zijn zult u moeite hebben zich in de problematiek in te leven, waarvan u de nadelen zult ondervinden. Een droom over teugels zonder bit betekent dat u zult worden verraden door een tegenstander of dat een vrouw onder valse voorwendsels met u in contact zal treden.