Terechtstelling
Dromen dat u een terechtstelling bijwoont voorspelt dat u door de nalatigheid van anderen in de problemen zult komen. Dromen dat u zelf wordt terechtgesteld, maar op het laatste nippertje de dans ontspringt, geeft aan dat u tegenstanders zult overwinnen en rijkdom zult vergaren.