Tellen
Dromen dat u uw kinderen telt en dat zij plezier hebben wijst erop dat u ze deugdelijk zult opvoeden en dat ze een belangrijke functie zullen bekleden. Dromen dat u geld telt geeft aan dat u geluk zult hebben en altijd in staat zult zijn schulden af te lossen. Het aan een ander uittellen van geld geeft echter aan dat u iets zult verliezen. Dat is ook het geval als u andere dingen telt. Als u voor uzelf telt is het een goed voorteken; het voor anderen tellen het tegenovergestelde.