Telefoonkabel
Dromen over een telefoonkabel voorspelt gevaarlijke werkzaamheden die, vooropgesteld dat ze goed worden uitgevoerd, u grote rijkdom zullen brengen. Dromen dat u een bericht per telefoonkabel ontvangt wijst erop dat u iets belangrijks zult vernemen waar ongerief uit voortkomt.