Tegenspoed
Dromen dat u te kampen heeft met tegenspoed voorspelt dat u ergens niet in zult slagen en dat de vooruitzichten slecht blijven. Dromen dat anderen tegenspoed hebben wijst op sombere ontwikkelingen. Iemand zal ziek worden, waardoor bepaalde plannen niet tot uitvoer worden gebracht.