Tarwe
Het in uw dromen zien van uitgestrekte akkers met tarwe duidt erop dat uw belangen zich gunstig zullen ontwikkelen. Als de tarwe oogstrijp is bent u verzekerd van geluk en liefde. Als u grote, doorzichtige tarwekorrels uit een dorsmachine ziet stromen voorspelt dit voor de nabije toekomst grote welvaart. Wanneer u de tarwe in zakken of vaten ziet, zult u het succes nastreven en bereiken - wat niet lang op zich zal laten wachten. Het gaat u voor de wind in de liefde. Wanneer uw graanschuur niet goed is afgedekt en het graan nat wordt voorspelt dit, terwijl het u goed gaat, dat een achteruitgang in gang wordt gezet door uw tegenstanders. Wanneer u tarwekorrels uit de aren op de hand neemt en ze opeet zult u hard moeten werken aan uw succes. U bereikt het echter wel. Dromen dat u een heuvel beklimt die bedekt is met tarwe waarbij u zich naar boven trekt aan de aren voorspelt voorspoed en de vrijheid een eigen weg te kunnen kiezen.