Tanden
Een droom over tanden voorspelt dat u op onplezierige wijze met ziekte of onrustige mensen in aanraking zult komen. Wanneer u droomt dat uw tanden loszitten staan u mislukkingen en slechte tijden te wachten. Als een tandarts in een droom een kies trekt zult u ernstig ziek worden. Het vullen van kiezen voorspelt dat u na veel inspanningen voorwerpen van grote waarde zult terugvinden. Het poetsen of reinigen van de tanden voorspelt dat er grote strijd zal moeten worden geleverd om het geluk te behouden. Dromen dat u zich een kunstgebit laat aanmeten voorspelt dat u met tegenstand te maken zult krijgen, maar die zult u kunnen overwinnen. Als in uw droom uw tanden uitvallen dan zult u te maken krijgen met zorgen die uw trots en zakelijke bezigheden ernstig zullen verstoren. Dromen dat uw tanden uit uw mond worden geslagen geeft aan dat u in de problemen zult komen; het zal u zakelijk slecht gaan, of u krijgt zijdelings met ziekte en de dood te maken. Het in een droom onderzoeken van de tanden waarschuwt u voorzichtig te zijn; tegenstanders liggen op de loer. Wanneer uw tanden lijken te zijn aangetast zullen uw zakelijke belangen of gezondheid onder druk komen te staan. Dromen dat u tanden uitspuwt is een teken van naderende ziekte of de ziekte van een familielid.
Het hebben van een slecht gebit is een van de meest onfortuinlijke dromen. Het voorspelt voor de dromer veel tegenslagen: een verlies van bezittingen, het niet uitvoeren van plannen of wensen, een slechte gezondheid en een zware belasting van het zenuwgestel - ook voor gezonde mensen. Als u een enkele tand kwijtraakt voorspelt dit slechte ontwikkelingen; zijn het er twee dan wijst dit erop dat de dromer slechte tijden tegemoet gaat, ook al verzet hij zich hiertegen. Als drie tanden uitvallen volgt ernstige ziekte of een ongeluk. Zien dat alle tanden en kiezen uitvallen is meestal een voorbode van honger of dood. Als uw tanden rot zijn en u ze zelf verwijdert is de boodschap dezelfde. Dromen dat u zelf een kies trekt en deze kwijtraakt, en met uw tong en de hulp van een tandarts niet kunt bepalen waar de kies heeft gezeten, geeft aan dat u op het punt staat iets aan te gaan waar u niet tevreden over zult zijn. Aanvankelijk zult u hier weinig aandacht aan besteden, maar op den duur voert u heimelijke plannen uit, tot groot ongenoegen van vrienden.
Dromen dat tandsteen of een andere vorm van afzetting van uw tanden valt en de tanden wit en gezond achterblijven is een teken van een korte ziekte, waarna u wijzer en met meer plezier zult leven; u zult taken kunnen delegeren. Het in een droom bewonderen van het eigen gebit voorspelt prettige bijeenkomsten en geluk door het uitvoeren van plannen. Dromen dat een tandarts uw gebit schoonmaakt en dat er de volgende dag alweer een aanslag zichtbaar is, voorspelt dat u zult volharden in uw opvattingen over iets of iemand. Achteraf zal echter blijken dat dit onterecht is.