Snelstromende beekjes
Dromen dat u naar een snelstromende beek kijkt voorspelt dat u te maken zult krijgen met onverwachte problemen en angst.