Slangen
Dromen over slangen is een voorbode van onheil in verschillende vormen en gradaties. Om ze ineengestrengeld door elkaar heen te zien kruipen wijst op tegenslagen met betrekking tot voorspoed en geluk. Wanneer u ze doodt, zult u elke gelegenheid aanwenden om uw eigen belangen veilig te stellen. U zult hierbij tegenstanders overwinnen. Wanneer u over slangen loopt zult u bevreesd zijn voor ziekte, en zelfzuchtige mensen zullen zich tot een metgezel wenden. Als een slang u bijt, zult u ten onder gaan aan onheil en zullen tegenstanders uw zaken nadelig be´nvloeden. Als een vrouw droomt dat zij gebeten wordt door een dode slang voorspelt het dat zij zal lijden onder kwaadwilligheid van een persoon die zich als vriend voordeed. Bij het dromen over een ongevaarlijke ringslang die u nadert en langs u heen kruipt en later, als u hem alweer vergeten bent, in een steeds groter wordende gedaante uitgroeit tot een reusachtige wurgslang - en u aan zijn aanval weet te ontkomen - wijst dit erop dat u door anderen zult worden genegeerd en dat alles van kwaad tot erger gaat. Ziekte, een gevoel van ongenoegen en onvriendelijkheid zullen u in toenemende mate ten deel vallen. Door denkbeeldige tegenslagen uit de geest te bannen zult u na verloop van tijd weer tot het normale terugkeren. Dromen dat een slang zich om u heen wikkelt en zijn tong naar u uitflitst is een teken dat u in een positie terecht zult komen waar u aan de willekeur van tegenstanders bent overgeleverd en te kampen krijgt met ziekte. Dromen dat u met slangen omgaat betekent dat u een doordachte strategie zult aanwenden om tegenslagen te voorkomen. Dromen dat haren in slangen veranderen voorspelt dat schijnbaar onbelangrijke voorvallen ernstige gevolgen zullen hebben. Als slangen een onnatuurlijke vorm aannemen zult u tegenslagen ervaren die te pareren zijn met onverschilligheid, kalmte en wilskracht. Het zien van of trappen op slangen tijdens het doorwaden van een rivier voorspelt problemen, terwijl u juist voorspoed had verwacht. Als in een droom slangen elkaar bijten voorspelt dit een ongeval van een kennis, die u onheus bejegent. Het zien van kleine slangen geeft aan dat u mensen gastvrij zult ontvangen. Deze mensen brengen u achter uw rug om grote schade toe. Het dromen over kinderen die met slangen spelen is een voorteken dat u in verlegenheid wordt gebracht omdat u geen onderscheid kunt maken tussen vrienden en tegenstanders. Als een vrouw droomt dat een kind een slang op haar hoofd plaatst en zij de slang hoort sissen, voorspelt dat de overdracht van iets wat zij goed vond, maar waarvan ze later ontdekt dat zij bij een intrige is gebruikt om een ander schade te berokkenen. Een droom over slangen die in het voetspoor van een kennis de koppen oprichten voorspelt dat u een samenzwering aan het licht zult brengen die uw kennis schade zou berokkenen. Te denken dat die kennis de slangen onder controle heeft wijst erop dat een hogere macht u gunstig gezind zal zijn bij het afwenden van onheil. Als een vrouw een slang hypnotiseert wijst dit erop dat uw rechten geschonden zullen worden, maar dat u door invloedrijke vrienden en de wet in bescherming genomen wordt.