Slager
Dromen dat een slager vee slacht waarbij veel bloed vloeit voorspelt een langdurige en ongeneeslijke ziekte in de familie. Als u een slager ziet die een stukje vlees afsnijdt dan zal uw karakter door anderen onder de loep worden genomen. Wees voorzichtig bij het schrijven van brieven of het opstellen van documenten.