Servies
Dromen over een servies voorspelt de gelegenheid hogerop te komen. Het in een droom zien van een vuil of beschadigd servies wijst erop dat er fouten gemaakt zullen worden die grote gevolgen hebben.