Seks
Dromen dat u een plezierige seksuele relatie heeft, of hebt gehad, voorspelt geluk en tevredenheid bij de omgang met anderen. Dromen dat anderen seks bedrijven voorspelt dat u verstoken zult blijven van een succesvolle en gelukkige relatie. Dromen over seks waar u geen plezier aan beleeft is een waarschuwing dat u overweegt iets te ondernemen wat u, als het ten uitvoer wordt gebracht, een schuldgevoel zal geven.