Schoorsteen
Dromen over schoorstenen voorspelt dat er zich iets onplezierigs zal voordoen. U zult te horen krijgen dat iemand ziek is. Een afgebrokkelde schoorsteen voorspelt ellende en dood binnen de familie. Dromen over een met klimop begroeide schoorsteen voorspelt geluk dat voortkomt uit ellende. Het in een droom zien van een rokende schoorsteen voorspelt voor u veel goeds. Zich in een droom verstoppen achter een schoorsteen voorspelt angst en twijfel. De zakelijke vooruitzichten zijn slecht. Als een jonge vrouw droomt dat zij afdaalt in een schoorsteen zal zij ontsteltenis veroorzaken onder haar vrienden. Het in een schoorsteen omhoog klimmen geeft aan dat zij moeilijkheden zal ontlopen.