Schelpen
Het lopen langs schelpen en het verzamelen ervan voorspelt extravagantie. Plezierige voorvallen zullen leiden tot berouw en slechte herinneringen.