Schelden
Dromen dat u scheldwoorden gebruikt waarschuwt u voor woedeaanvallen die een vriendschappelijke band zullen aantasten. Horen dat anderen schelden geeft aan dat tegenstanders samenspannen om u schade te berokkenen.