Schedel
Dromen dat schedels u toelachen is een teken van naderende huiselijke onenigheid en botsingen. Als u zich met zakelijke aangelegenheden bemoeit zullen deze tegenvallen. Wanneer u de schedel van een vriend ziet zal een bekende u verwonden omdat u de voorkeur geniet boven hem. Het in een droom zien van uw eigen schedel voorspelt wroeging.