Schaarste
Dromen over schaarste voorspelt zorgen binnen het gezin en zakelijke tegenslagen.