Scepter
Als u droomt dat u met een scepter zwaait voorspelt dit het vertrouwen van vrienden dat u niet zult beschamen. Dromen dat anderen met de scepter zwaaien voorspelt dat u een ondergeschikte rol zult spelen in plaats van zelf leiding te geven.